Regulamin sklepu

I. Warunki ogólne

 1. Niniejszy Regulamin jest podstawą sprzedaży i dostarczania produktów dostępnych na naszej stronie internetowej pod adresem: www.beatacupriak.pl oraz adresami i linkami na ten adres przekierowującymi,

 2. Strona internetowa jest prowadzona przez firmę "BC Beata Cupriak" z siedzibą w Michałowicach, kod 05-816, przy ul. Raszyńskiej 3, zarejestrowaną przez Wójta Gminy Michałowice, NIP: 522-000-68-69, REGON: 013027598.

 3. Adres naszej poczty elektronicznej to: info@beatacupriak.pl. Nasz numer telefonu +48 22 7238815 jest dostępny od poniedziałku do środy w godzinach 9.00 - 17.00, w czwartek i piątek w godzinach 9.00-19.00, w soboty w godzinach 10.00-14.00.

 4. Uważnie zapoznaj się się z treścią regulaminu przed zamówieniem produktów ze strony internetowej. Zamawiając jakikolwiek produkt na stronie, akceptujesz niniejszy regulamin, a zawarte w nim postanowienia stają się dla Ciebie wiążące.

 5. Terminy zawarte w niniejszym regulaminie oznaczają:


 • Strona internetowa – ogół funkcjonalności dostępnych pod adresem internetowym: www.beatacupriak.pl oraz adresami i linkami na ten adres przekierowującymi,
 • Produkt – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży,
 • Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, składająca zamówienie lub zakładająca konto na stronie internetowej,
 • Konto – część strony internetowej, w ramach której klient może korzystać z wybranych funkcjonalności wskazanych w niniejszym regulaminie,
 • Potwierdzenie zamówienia – e-mail potwierdzający przyjęcie przez nas Twojego zamówienia,
 • Umowa - umowa sprzedaży towaru w rozumieniu kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy "BC Beata Cupriak" a klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pomocą strony inernetowej.
 • Szycie na miarę – spersonalizowanie produktu poprzez zmianę charakterystyki Produktu według wskazań Klienta, w szczególności poprzez dostosowanie wymiarów krawieckich.

Użyte w niniejszym regulaminie zwroty w drugiej osobie liczby pojedynczej skierowane są do klienta.


II. Polityka prywatności


Twoja prywatność jest naszym priorytetem, zatem Twojego imienia i nazwiska oraz innych informacji odnoszących się do Twojej osoby będziemy używać wyłącznie w sposób określony w niniejszej polityce prywatności. Dane gromadzić będziemy wyłącznie w celu nawiązania i utrzymania relacji z Tobą i przechowywać tak długo, jak ta relacja się utrzymuje lub jak wymaga tego prawo.

 1. Kto administruje danymi?

  Firma BC Beata Cupriak, ul. Raszyńska 3, 05-816 Michałowice. Z naszym inspektorem danych osobowych skontaktujesz się pod adresem info@beatacupriak.pl lub telefonem 514 098 110.

 2. Jak cofnąć/zmienić zgodę?

  Wystarczy napisać do nas wiadomość elektroniczną (info@beatacupriak.pl), zadzwonić lub przekazać dyspozycję ustnie. Masz prawo do sprostowania swoich danych osobowych i ograniczenia ich przetwarzania oraz ich całkowitego usunięcia, a także prawo do otrzymania kopii danych, które przechowujemy.

  Możesz też uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, logując się na Twoje konto na stronie internetowej. Możesz na nim wyświetlić szczegóły dotyczące historii i statusu swoich zamówień, oraz zarządzać swoimi danymi teleadresowymi, danymi konta bankowego czy też newsletterami, które zasubskrybowałeś.

 3. Jakie dane przechowujemy?

  Dane, do których przechowywania jesteśmy upoważnieni to: imię i nazwisko, adres e-mailowy, adres pocztowy, adres dostawy, numer telefonu, płeć (jeśli podasz), historia zamówień, szczegóły dotyczące kart płatniczych oraz dane konta bankowego.

 4. W jakim celu przechowujemy dane?

  a) Zakupy

  Z danych, które udostępnisz w ramach zakupów na stronie internetowej, skorzystamy w celu obsługi Twoich zamówień, w celu administrowania Twoim kontem oraz w celu zweryfikowania Twoich płatności online, dotyczących zamówień na stronie internetowej, a także uwzględnienia reklamacji.

  W celu dostarczenia do Ciebie zamówienia, przekażemy Twoje dane adresowe innej firmie, na przykład firmie kurierskiej lub innemu dostawcy.

  b) Marketing bezpośredni

  Dodatkowo możesz wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (w e-mailach, sms-ach, telefonicznie lub tradycyjną pocztą) – nie jest to warunek korzystania ze sklepu internetowego.

  Informacje handlowe wysyłamy za pośrednictwem oprogramowania marketingowego, które pełni rolę Procesora Danych Osobowych (dlatego przekazujemy Twoje dane właścicielowi tego oprogramowania, ale tylko w zakresie, na jaki wyraziłaś zgodę – czyli do wysyłki newslettera i/lub wiadomości sms). Twoje dane wykorzystujemy też do marketingu produktów własnych na platformach internetowych, z których korzystasz.

 5. Jak długo będziemy przechowywać dane?

  Dopóki będziesz naszą aktywną klientką lub dopóki nie przekażesz nam dyspozycji usunięcia swoich danych.

 6. Jak dbamy o bezpieczeństwo danych?

  Twoje dane osobowe przechowujemy na bezpiecznym serwerze. Na naszych serwerach używamy zapór sieciowych (firewall). Gromadząc dane dotyczące kart płatniczych w formie elektronicznej, używamy szyfrowania SSL. Nigdy nie przekazujemy Twoich danych osobowych w celach marketingowych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi z podmiotami zewnętrznymi.

 7. Cookies

  W sklepie internetowym stosujemy pliki cookies, inaczej ciasteczka. Ciasteczka są małymi plikami tekstowymi. Rozpoznają one Twój komputer na naszym serwerze jako unikalnego użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej. Są one przechowywane przez przeglądarkę internetową na dysku twardym Twojego komputera lub telefonu. Ciasteczka są używane do identyfikacji Twojego adresu IP. Używamy ciasteczek, aby bezpiecznie zawrzeć umowę, a także żeby zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla Ciebie przyjemniejsze, ciekawsze i szybsze. Stosujemy ciasteczka także w celach reklamowych i statystycznych. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące ciasteczek. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących ciasteczek oznacza, że będą one zamieszczone w Twoim urządzeniu końcowym. Wyłączenie zapisywania ciasteczek nie pozwoli na zawarcie umowy.

 8. Twoje dane traktowane są jako poufne. Ewentualne skargi przyjmuje Urząd Ochrony Danych Osobowych.

III. Składanie i realizacja zamówień - zawarcie umowy

 1. By złożyć zamówienie, musisz założyć konto na stronie internetowej i postępować według instrukcji umieszczonej na stronie internetowej bądź przekazanej podczas rozmowy telefonicznej.

 2. Płatności za zamówienie dokonujesz niezwłocznie po złożeniu zamówienia.

 3. Oświadczasz, że wszystkie dane przekazane nam w celu zakupienia od nas produktu są zgodne z prawdą, jesteś uprawnionym do używania karty kredytowej, konta lub innej formy płatności, z której korzystasz, oraz posiadasz wystarczające środki lub odpowiednie możliwości kredytowe na pokrycie kosztów produktu. Zastrzegamy sobie prawo do potwierdzenia szczegółów dotyczących Twojej płatności przed dostarczeniem produktu.

 4. Składając zamówienie przyjmujesz warunki niniejszego regulaminu w wersji obowiązującej w dniu złożenia zamówienia.

 5. Składając zamówienie wyrażasz zgodę na przesyłanie Ci wszelkich naszych oświadczeń drogą elektroniczną za pomocą poczty e-mail na adres podany przez Ciebie przy założeniu lub modyfikacji konta na stronie internetowej.

 6. Twoje zamówienie stanowi wiążącą ofertę zakupu zamówionego produktu do momentu wystawienia przez nas Potwierdzenia Zamówienia lub otrzymania od Ciebie zawiadomienia o cofnięciu zamówienia, jeśli nastąpi to wcześniej.

 7. Nie jesteśmy zobowiązani do dostarczenia Ci produktu dopóki nie zaakceptujemy Twojego zamówienia. Dopóki nie potwierdzimy, że przyjęliśmy Twoje zamówienie, wysyłany przez nas e-mail, list, faks lub jakakolwiek inna informacja stwierdzająca otrzymanie zamówienia służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi Potwierdzenia Zamówienia. W treści takiej informacji możemy podać Ci numer zamówienia oraz szczegóły dotyczące zamówionego produktu. Możemy też odmówić przyjęcia Twojego zamówienia z jakiegokolwiek powodu, w tym niedostępności towaru, lub zaoferować Ci Produkt alternatywny (w takim przypadku poprosimy Cię o złożenie ponownego zamówienia).

 8. Umowa jest zawarta, a my stajemy się zobowiązani dostarczyć Ci produkt w chwili akceptacji Twojego zamówienia. Akceptacja ma miejsce, gdy wyraźnie zaakceptujemy zamówienie wysyłając do Ciebie e-mail w formie dokumentu o nazwie „Potwierdzenie Zamówienia” stwierdzający, że akceptujemy Twoje zamówienie oraz informujący Cię o prawie odstąpienia od umowy. Potwierdzenie Zamówienia jest uznawane za skuteczne po wysłaniu go przez nas i przekazaniu go do Twojego systemu e-mailowego w sposób umożliwiający Ci jego odczytanie. Możemy wysłać do Ciebie rachunek po zaakceptowaniu Twojego zamówienia, jednakże nie zwalnia Cię to z obowiązku wcześniejszego uiszczenia opłaty. Do czasu zaakceptowania przez nas Twojego zamówienia zastrzegamy sobie prawo odmowy jego realizacji, Ty zaś masz prawo je anulować. W przypadku anulowania Zamówienia przez nas lub przez Ciebie przed jego akceptacją, niezwłocznie zwrócimy Ci wszelkie dokonane płatności związane z zamówieniem dokonane przez Ciebie bądź firmę obsługującą Twoją kartę kredytową.

 9. Jeśli po wysłaniu przez nas Potwierdzenia Zamówienia stwierdzisz, że popełniłeś błąd w Zamówieniu, skontaktuj się z nami niezwłocznie pod adresem: info@beatacupriak.pl Postaramy się zmienić zamówienie zgodnie z Twoimi instrukcjami, nie możemy jednak zagwarantować, że na pewno będziemy w stanie to zrobić.

 10. Umowa dotyczy wyłącznie produktów, których wysyłkę potwierdziliśmy w Potwierdzeniu Zamówienia.

 11. Jesteśmy zobowiązani do tego, by produkty będące przedmiotem umowy dostarczane były bez wad.

 12. Jeśli produkt ma wadę określoną w przepisach kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi, odpowiadamy za produkt zgodnie z przepisami tego kodeksu.

 13. Masz obowiązek przekazywać nam oraz za pośrednictwem strony internetowej rzetelne i niewprowadzające w błąd informacje, utrzymywać aktualność tych informacji oraz informować nas na bieżąco o zmianach.

 14. Masz prawo otworzyć tylko jedno konto użytkownika. W przypadku użytkowników zakładających więcej niż jednego konto, zastrzegamy sobie prawo do skasowania tych kont.

 15. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

 16. Zamówienia opłacane przelewem bankowym wysyłamy po zarejestrowaniu wpłaty na koncie sklepu.

 17. Wysyłki za granicę realizujemy zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej.


IV Dostawa

 1. Na terenie Polski nasze produkty dostarczamy do paczkomatów firmy InPost, do kiosków Ruchu lub wysyłamy bezpośrednio do Ciebie za pośrednictwem firmy spedycyjnej DHL.

 2. Przesyłki wysyłamy zazwyczaj w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, w dni robocze.

 3. Twoje zakupy wysyłamy za darmo na terenie Polski.

 4. Za granicę Twoje zakupy wysyłamy za pośrednictwem firmy InPost lub Poczty Polskiej, według cennika tych firm. Ty płacisz za przesyłkę zagraniczną. Poinformujemy Cię o kosztach przesyłki przed wysłaniem zamówienia.

 5. Możesz także osobiście i bezpłatnie odebrać przesyłkę w siedzibie firmy w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 3, w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 9.00-17.00, w czwartki i piątki w godzinach 9.00 - 19.00, a w soboty w godzinach 10.00-14.00.


V Płatności

 1. Przy wysyłce produktu na terenie Polski dostępne są następujące formy płatności:

  • kartą kredytową przy pomocy serwisu PayU
  • szybkim przelewem przy pomocy serwisu PayU
  • poprzez serwis PayPal
  • przelewem bankowym
 2. Przy wysyłce produktu za granicę dostępne są następujące formy płatności:

  • poprzez serwis PayPal
  • przelewem bankowym

 3. Dane do przelewu krajowego w PLN:  Nr rachunku: 32 2130 0004 2001 0196 6134 0001

         BC Beata Cupriak
         ul. Raszyńska 3
         PL 05-816 Michałowice

      
 4. Dane do przelewu zagranicznego w EUR:  Iban:  PL54 1910 1048 2212 9911 0453 0001  SWIFT: DEUTPLPX      
       BC Beata Cupriak
       ul. Raszyńska 3
       PL 05-816 Michałowice


VI Odstąpienie przez Ciebie od umowy

 1. Możesz odstąpić od umowy sprzedaży produktu (czyli zwrócić produkt) bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania przez Ciebie produktu.
 2. W przypadku zakupu Towarów personalizowanych (uszytych na miarę) nie przysługuje Ci konsumenckie prawo odstąpienia od umowy.

 3. Jeśli chcesz zwrócić produkt, zaloguj się do swojego konta na naszej stronie internetowej, wejdź w historię zamówień, a następnie otwórz zamówienie, z którego produkty chcesz zwrócić. Zaznacz te produkty, które chcesz zwrócić, a następnie kliknij przycisk „zwrot”.

 4. Zamiast tego możesz wysłać nam wiadomość informującą o odstąpieniu od umowy na adres: info@beatacupriak.pl
  W treści wiadomości napisz, które produkty chcesz nam zwrócić.
 5. Odeślij nam produkt w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Gdy tylko otrzymamy produkt z powrotem, zwrócimy Ci wszystkie dokonane przez Ciebie płatności.

 6. Nie odbieramy przesyłek „za pobraniem”.
 7. Możemy wstrzymać się ze zwróceniem płatności, dopóki nie otrzymamy produktu lub dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8. Płatności zwrócimy korzystając z tej samej metody, jakiej użyto do zapłaty za produkt, chyba że zgodzisz się na użycie przez nas innej metody.


VII Darmowy zwrot na terenie Polski w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki.

 1. Jeśli dostawa miała miejsce na terenie Polski, zwrot produktu jest darmowy. Zwrot będzie jednak darmowy tylko wtedy, gdy dokonasz go w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki i tą samą drogą, którą do Ciebie dotarła. W innym przypadku Ty poniesiesz koszt zwrotu produktu.

 2. Jeśli zamówiłaś produkt za pośrednictwem kuriera DHL, wejdź na stronę https://bc-beata-cupriak.dhl24.com.pl/zwroty, a następnie wypełnij i wyślij znajdujący się tam formularz. Gdy już to zrobisz, my zaakceptujemy zwrot w systemie i wyślemy Ci e-mail z linkiem do następnego formularza, w którym wybierzesz dzień i godzinę przyjazdu kuriera. Wypełnij i odeślij ten formularz. Gdy to zrobisz, dostaniesz kolejny e-mail z gotową etykietą przewozową. Wydrukuj tę etykietę i dołącz lub naklej ją na paczkę.

 3. Jeśli zamówiłaś produkt do paczkomatu InPost, wejdź na stronę www.szybkiezwroty.pl/BeataCupriak, a następnie wypełnij i wyślij znajdujący się tam formularz. Mailem i SMS-em dostaniesz kod potrzebny do nadania przesyłki. Nadaj paczkę w dowolnym paczkomacie wybierając kolejno: nadam paczkę -> mam specjalny kod. Po wpisaniu kodu otworzy się skrytka, do której należy włożyć paczkę.

 4. Jeśli zamówiłaś produkt do kiosku Ruchu za pośrednictwem usługi Paczka w Ruchu, w paczce, którą dostałaś, była już gotowa etykieta zwrotna. Naklej tę etykietę na wierzch paczki i odnieś przesyłkę do kiosku. Jeśli nie masz już tej etykiety, zadzwoń lub napisz do nas, a przyślemy Ci mailem nową etykietę.


VIII Zwrot z zagranicy

 1. Gdy już poinformujesz nas o chęci odstąpienia od umowy, zapakuj bezpiecznie produkt, który chcesz zwrócić, i odeślij go nam na adres:

  BC Beata Cupriak
  ul. Raszyńska 3
  PL 05-816 Michałowice

 2. Ty poniesiesz koszt zwrotu produktu z zagranicy.


IX Odstąpienie przez nas od umowy

 1. Możemy odstąpić od umowy, szczególnie jeśli okaże się, że produkt nie jest dostępny w naszym magazynie. W takim przypadku powiadomimy Cię o tym i zwrócimy wszelkie dokonane przez Ciebie płatności.

 2. Otrzymane pieniądze zwrócimy korzystając z tej samej metody, jakiej użyto do zapłaty za produkt, chyba że zgodzisz się na użycie przez nas innej metody.


X Reklamacja

 1. Reklamacje rozpatrujemy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi za wady.

 2. Chcąc zareklamować produkt, bezpiecznie go zapakuj i odeślij go nam na adres:

  BC Beata Cupriak
  ul. Raszyńska 3
  PL 05-816 Michałowice

 3. Wypełnij nasz formularz reklamacyjny dostępny tutaj i dołącz go do reklamowanego towaru.

 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni.

 5. Jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, zwrócimy Ci pieniądze za odesłanie nam zareklamowanego produktu.

 6. Pamiętaj, że przyczyną reklamacji nie może być normalne zużycie produktu.

 XI Pełne dane kontaktowe

NIP: PL522-000-68-69
Regon: 013027598
BC Beata Cupriak
ul. Raszyńska 3 
05-816 Michałowice

      Nr rachunku do przelewów w Złotych: 32 2130 0004 2001 0196 6134 0001
      Nr rachunku do przelewów w Euro: Iban:  PL54 1910 1048 2212 9911 0453 0001  SWIFT: DEUTPLPX
      tel. +48 22 723 88 15 
      fax +48 22 490 94 04 
      info@beatacupriak.pl
BC Beata Cupriak
       ul. Raszyńska 3
       PL 05-816 Michałowice